Polityka jakości

Polityka Firmy LASER TECHNIKA S.C w Borzytuchomiu sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby oferowane usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych oraz międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

 • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;

 • wysoki poziom jakości usług, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

 • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

 • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług;

 • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu;

 • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji;

 • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałością;

 • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia;

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów produkcji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Właściciele Firmy są odpowiedzialni za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Współwłaścicieli Firmy.

Tniemy

 • stal czarną
 • stal nierdzewną
 • aluminium
 • plastik

Zapewniamy

 • jakość
 • terminowość
 • niskie ceny
 • fachową pomoc
 • oszczędność materiału

Usługi

 • gięcie blach
 • toczenie
 • frezowanie
 • spawanie
 • cięcie wodą
 • cięcie plazmowe
 • śrutowanie
 • malowanie na mokro
 • malowanie proszkowe
 • trawienie
 • cynkowanie ogniowe
 • walcowanie
 • wycinanie laserowe