Dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wycinania laserowego w przedsiębiorstwie
LASER TECHNIKA skutkujące udoskonaleniem oferty usługowej i rozpoczęciem produkcji
nowego asortymentu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP,
Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 922 000,00 PLN.

Inwestycja polegała na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez
wyposażenie zakładu i jego laboratorium w nowoczesny park maszyny i urządzenia, dzięki czemu
możliwe stało się poszerzenie oferty produktowo – usługowej o nowe i udoskonalone produkty
oraz usługi, co umocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku krajowym
i zagranicznym.

Tniemy

 • stal czarną
 • stal nierdzewną
 • aluminium
 • plastik

Zapewniamy

 • jakość
 • terminowość
 • niskie ceny
 • fachową pomoc
 • oszczędność materiału

Usługi

 • gięcie blach
 • toczenie
 • frezowanie
 • spawanie
 • cięcie wodą
 • cięcie plazmowe
 • śrutowanie
 • malowanie na mokro
 • malowanie proszkowe
 • trawienie
 • cynkowanie ogniowe
 • walcowanie